Sunday, December 9, 2012

Tuesday, December 4, 2012

PalasBunun Sisiu tu lainihaiban mas kaidimanan

DOWNLOAD: PDF

- Vilian Ispalidav 顏明仁

Masa 1986 tu painsanan, Ciang bukusi min-uni Bunun Ciukai tu ngiciu. Macintamasaz sa-ia tahu mas Tai-uan Sisiu Kukai tu napalasBunun mas sisiu, dungzavin sia 1988 painsanan 2 buan kitngab palasBunun hungiaku. 1986

年顏有利(Ciang)牧師擔任布農 中會議長時,極力向台灣聖經公 會爭取翻譯布農語聖經。經過兩年的籌備和磋 商,終於在1988年2月開始新版的布農語聖經翻 譯工作。 布農語聖經的目錄。