Thursday, November 13, 2008

"Lán sī Tâi-oân Chú-lâng" -- Tiⁿ Jyi-giokk 1994

Tâi-oân Koa:

Lán sī Tâi-oân Chú-lâng

Lán sī Tâi-oân chú-lâng, lán sī Tâi-oân chú-lâng
Goân-lâi chiū-sī chú-lâng, goân-lâi chiū-sī chú-lâng
Taⁿ lán tio̍h kak-chhiⁿ chiū chhut-thāu-thiⁿ.
Tâi-oân chú-koān sī lán--ê.
Tâi-oân chú-koān sī lán--ê.
Eńg-oán, éng-oán, éng-oán, Tâi-oân-lâng -- ê

咱是台灣主人
作詞:鄭兒玉 作曲:蕭泰然

咱是台灣的主人,咱是台灣的主人,
原來就是主人,原來就是主人,
今咱著覺醒就出頭天
台灣主權是咱的,台灣主權是咱的,
永遠,永遠,永遠台灣人的

================
Ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Im-ga̍k ê PDF FILE tī chia. Ū la̍k ê gí-giân: Holo Taiwanese, Hakka, Amis, Paiwan, Bunun, Mandarin.

Ē-tàng thiàⁿ-tio̍h tī chia.