Thursday, December 18, 2008

Amis: Ta-pang no Tay-wan ki-ta

(by Tiⁿ Jyi-giokk, -- translated by Namoh Rata and Sing 'Olam)

Ta-pang no Tay-wan ki-ta,
Nano 'a-yaw o ta-pang,
Lace-ca-yaw i-ta ko fa-lo-co'.

Ki-ta ci-sa-ko-wa-nay,
Ta-nga-sa i da-'oc ta-pang ki-ta.

No comments: