Thursday, December 18, 2008

Paiwan: Ti ten a ka-la-i-ngan, Ka-la-i-ngan Tai-wan

(by Tiⁿ Jyi-giokk, -- translated by Gingror, Masegseg)

Ti ten a ka-la-i-ngan, Ka-la-i-ngan Tai-wan
Ka qu-li-dan i ten, ma van a ka-la-i-ngan.

Kisamuljai a mapuljat, Uljaten a ljaivavav
Ni ten sa i Tai-wan, Ni ten sa i Taiwan,
A pa te ma mi ling, Ta qi na ljan.

No comments: