Saturday, September 18, 2010

Diameta ka tü vullum / The Lord's Prayer

Diameta ka tü vullum:
Lulugniang ta manang oho:
Mabatongal ta tao tu gou moho:
Mamtalto ki kamoienhu tu naly mama tu vullum.
Pecame kà cagniang wagi katta:
Hamiacame ki varaviang mamemiang namia ta varau ki:
tao ka mouro ki ruch emitang;
Inecame poudanga dangach souajá mecame.

No comments: