Tuesday, July 21, 2009

Vinqacan 1 - Genesis 1 - Paiwan Bible - 排灣語

Vinqacan 1:1-19
qemati a Cemas tua kana nemanemanga.

1 ka patagil a Cemas a qemati tua kalevelevan katua kacauan, 2 a i kacauan namaqaluvu saka nekanan nu nemanema. a inu tu nazuanga tua kacauan lavek sakamaya, a namiseleman a neka nu telar; lakua a kate piculan a Vavak nua Cemas i taivavaw tua zalum a palavalavak. 3"ula izua a telar!" kaya Cemas a qivu, izuanga a telar. 4paka nanguaq a Cemas tua telar, sa peneti a papartimali a telar katua selemanan. 5 a telar pinaka muqadadaw, a selemanan pinaka qezemezemet. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a kinudan nua Cemas tua sika 1 qadaw.

6-7"ula izua kalevelevan a patatukuda tua zalum i teku katua i vavaw!" kaya uta a Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. maitazua Cemas a qemati tua kalevelevan a patatukuda tua zalum i taivavaw katua i taiteku. 8 azua sinipatatideq pinaka kalevelevan. cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 2 qadaw.

9"ula matevetevel a mapataita a zalum i taiteku tua kalevelevan, ula mapacun a qipu!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 10azua namapacun a qipu pinaka kadunangan, azua namapataita zalum pinaka lavek. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a kadunangan katua lavek. 11"ula cemuvuq a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw, a mavan a venavat katua venangavangal!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 12 sa kirimu a veneve a kemasi kadunangan a martimalimali a cemel katua kasiw. paka nanguaq a Cemas taicu a marka qinati nimadu. 13 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 3 a qadaw.

14 "a i kalevelevan ula izua marka telar a papartimali tua muqadadaw katua qezemezemet, a pukelang.tua cavil, tua qadaw, katua kalavevean kalazalangzangan kalauragan kalalaleqelan, 15 saka patelar uta tua kadunangan a kemasi kalevelevan!" kaya Cemas a pazazekat, maitazua mapasusu. 16 pai qemati a Cemas tua telar a 2: a qadaw a kisan paqulaqula nu muqadadaw; katua qilas a paqulaqula nu qezemezemet. qemati uta tua marka vituqan. 17 sa pizua-i i kalevelevan, a paqula tua kadunangan, 18 a uri kilalaing (kemareng) tua kacauan nu muqadadaw nu qezemezemet, a papartimali tua qulalan katua namiseleman. paka nanguaq a Cemas tua qinati nimadu a telar. 19 cemalivat a qezemezemet, sa kalia. aicu mavan a sika 4 a qadaw.

PDF
Archive.org

No comments: