Monday, January 21, 2013

Nî-nî-chhun

小姐設計个羅馬字 nî-nî-chhun(年年春)斗方。
(「斗方」是書面語,各位先進若是知影台語口語按怎講,才拜託共阮教,多謝。)

阮閣想來相添:

好年冬 hó-nî-tang
嫁好翁 kè-hó-ang
滿廳紅 muá-thiann-âng
大旺欉 tuā-ōng-tsâng

好育飼 hó-io-tshī
食百二 tsia̍h-pah-jī
好利市 hó-lī-tshī
國家治 kok-ka tī

大畚流 tuā-pūn-lâu
細畚滇 sè-pūn-tīnn
新年兜 sin-nî-tau
喜團圓 hí-tuânn/thuân-înn


- posted -- Cyril R. Vergnaud

1 comment:

潘科元 said...

「年年春」斗方是鄭惠敏小姐設計製作。
文字作者是潘科元。轉貼之時,請注明作者。多謝。

潘科元 啟